Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 1.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi aerob bakteridir? A) Brucella abortus ) Bacteroldes nodosus ) Clostrıdfurn perfringens ) Campyîobacıermjum ) Mycobacteriumtuberculosıs montu
Yorumlar
  • 0 Yorum