Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Aşağıdakilerden hangisi T hücre sitotoksitesinin aşamalarından biri değ ildir? A) Endojen antijenlerin sunuiması B) Sıtotoksık T hücrelerımn aktıvasyonu ) Sitotokswk T hücrelerimn adhezyonu ) Hedef hücremn 'oîdürulmesi ) C D E Yardımcı T hücreîennin adhezyonu
Yorumlar
  • 0 Yorum