Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 19.Soru
transkript: 19— Üçüncü! bağlanma testlerini birincil ve ikincil bağlanma testlerinden ayıran & önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Daha kısa sürede yanıt vermesw B) Canlı onamda uygulanması C) Ekonomwkolması D) E) Konjugat kuHammı gerektirmemesi Sonuçların gözle değerlendwrilebwlmesw
Yorumlar
  • 0 Yorum