Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 5.Soru
transkript: Hayvanlarda ve insanlarda hastalık oluşturma yeteneğine sahip bakterilere ne ad verilir? A) Apatojen B) Fırsatçı patojen C) Patojen D) Opportumst E) Kommensaî
Yorumlar
  • 0 Yorum