Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12.Palojen bakteriler ile ilgıli ifadelerden hangisi yanlıştır? aşağıdaki > Konakçı hücresine tutunabilirlerv (adezyon) Toksin salgılayabılirler. Konakçı hücresine mvaze olabilirîer. Saglıklı bireylerde normal flora etkeni olarak bulunurlar. E) Konakçının ımmun sisteminden kaçabilirîer. U: 99_'
Yorumlar
  • 0 Yorum