Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13, Aşağıdakilerden hangisi hayvansal üretim yapan işletmelerde mikroorganizma hareketlerinin kontrolü anlamında kullanılır? A) Biyogüvenlik B) Aşwlama C) Tındalizasyon D) UHT E) Sanitasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum