Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Aşağıdakilerden hangisi dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine eîki tarzlarından biri deg“ ildir? A) Ribozomal ait üniteyi etkıleyenler B) Bakterı membranımn fonksiyonunu bozanlar C) Proteınleri denatüre edenler D) Enzım aklıvitesini bozamar E) Nükleik asit üzerine etkısi olanlar
Yorumlar
  • 0 Yorum