Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 17.Soru
transkript: 17, Aşağıdaki bakterilerden hangisinin makroskopik muayenesinde kanlı agar yüzeyinde dalgalar halinde yayılma gösterdiği görülür? A) Escherıchia cali BacıI/us anthracis Pseudomonas aeruginosa 8) C) D) Klebsiella pneumoniae E) Prntsus vulgaris
Yorumlar
  • 0 Yorum