Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 2.Soru

2.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 2.Soru
transkript: Gram negatif bakterilerin hücre duvarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Ponn protein Lıpoprotem Teikoık asıl Lıpopohsakkand Peptwdoghkan 5993
Yorumlar
  • 0 Yorum