Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 3.Soru

3.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 3.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik incelemede orlu ve davul tokmağı şeklindegö ? A Bacıllusanthracis B Pasteurellamullocr'da D Brucella abortus ) ) C) Clostrıdium tetani ) E) Bacteroides nodosus
Yorumlar
  • 0 Yorum