Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: DNA dizisinde tek bir nükleotidin kaybı veya değişimi ile oluşan mutasyon tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Delesyon B) Varyasyon ) Rekombinasyon ) Nokta mutasyonu ) Şanlı mulasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum