Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 8.Soru

8.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Ara Sınavı 8.Soru
transkript: 8. DNA dizileme İle İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? DNA'daki nükleotidlerin sırasw belirlenir Bu yöntemle bir genin tam yapısı ve mutasyontan hakkında bilgi edinılemez Nükleotidlerin kodladığı aminoasitler ve polipeptit! dizileri hakkında bilgi edimhrv Kimyasal kesim yöntem» veya Zincwr sonlandırma yöntemi kuUanıIarak yapılır. Dîzneme sonuçları bılgısayar programları ıle anahz edihr.
Yorumlar
  • 0 Yorum