Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik incelemede Çin harfleri şeklinde görülür? > ) Mycobacteriumspp. ) Leptospıra sppv ) Neisseria spp. ) ) CODU Clostridium spp rn Corynebacteriurn spp
Yorumlar
  • 0 Yorum