Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10,Aşağıdakilerden hangisi primer lenfoid organ değildir? A) Heo—sekal Peyer plakları B) Timus 0) Bursa fabricius D) Dalak E) Kemikiliğw
Yorumlar
  • 0 Yorum