Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11_ Yapay pasif bağışıklık nasıl kazanılır? A) Aşw uygulamasıile B) Geçirilen infeksiyon ile C) İnfeksiyonda ateş yükseîmesi He D) Anneden yavruya geçerek E) Anhserum uygulaması Me
Yorumlar
  • 0 Yorum