Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru

12.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 12.Soru
transkript: 12. Zeta potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? anlamı A) Makrofajların defalarca fagosil yapabılme özelhğidwr. B) Nötrofillerin damar dışına çıkabilme bzelhğidwr. C) Fagositlerin mikroorganizmaya bağlanmasına engel olan durumdur. D) Kemotakîik maddelerin çekim gücüdür. E) Antijemn antikora bağlanma gücüdürv
Yorumlar
  • 0 Yorum