Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13, Antikora bağımlı hücresel sitotoksite (ADCC) gösterebilen hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) NK hucresi B) Plazma hücresi C) B hucresı D) YardwmcıT hücresi E) sitotoksik T hucresi
Yorumlar
  • 0 Yorum