Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14,Aşağıdakilerden hangisi bir sitokin değildir? A) Komplemenî B) Lenfokın C) Kemokın D) İnterieukin E) Monokin
Yorumlar
  • 0 Yorum