Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 18, Parı üler özellikteki antijen ile homolog antiserumun bir araya gelmesi sonucu oluşan reaksiyonlara ne ad verilir? A) Notrahzasyon B) Presıpi'asyon C) İmmunhuoresan D) lmmunodifîuzyon E) Aglutinasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum