Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Serolojik testlerde antijen moleküllerinin tam olarak girdiği düzeye ne ad verilir? A) Konjugat 8) Antıserum C) Anti—immunglobulin D) Equivalan zon E) Bivalan ve antikor reaksiyona
Yorumlar
  • 0 Yorum