Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Aşağıdakilerden hangisi Jerm köken aldığı mantar elementidir? A) waa 8) Mekrokonıdıum C) Mikrokonidium D) Basidium E) Spor
Yorumlar
  • 0 Yorum