Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru

8.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 8.Soru
transkript: 8. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Okaryonk hücre yapısına sahıptırler. B) Kloroül içermezler. C) Fotosentez yaparlar D) Geneîhkte aerobiktirîer. E) Sapromikîirlerv
Yorumlar
  • 0 Yorum