Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru

14.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 14.Soru
transkript: 14, Aşılama ile kazanılan bağışıklık aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapay pasif bağışıkhk B) Nonspesifık bağışıkhk C) Doğaî pasifbağışıklık D) Doğaw aktifbağışıklık E) Yapay aktifbağışıklık
Yorumlar
  • 0 Yorum