Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15, Hormon benzeri bir etkiyle hücrelerarası iletişimi sağlayan sinyal molekülleri aşağıdakilerden hangisidir? A) İmmunglobuhn B) Ubiquitin C) Proteazom D) Sitokm E) MHC sınıf ||| melek" "
Yorumlar
  • 0 Yorum