Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 19.Soru
transkript: 19, “Antijen - antikor - kobay serumu - koyun eritrosit - amboseptör" hangi serolojik teste katılan reagentlerdir? A) ELISA B) KomplememFıkzasyon C) Viral Hemaglutmasyon D) Vıral Hemaglutınasycn İnhıbısyon E) Çabuk Lam Aglutinasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum