Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 2.Soru

2.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2014 - 2015 Tek Ders Sınavı 2.Soru
transkript: 2. Aşağıdakilerden hangisi psikrotrof bakterilerden biridir? A) Clostridium perfrr'ngens B) Mycobacteriumtuberculosıs c) Brucella abortus D) Campylobacterjejum E) Listeria monocymgenes
Yorumlar
  • 0 Yorum