Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Ara Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Ara Sınavı 17.Soru
transkript: 17. Besiyerlerının katı hale getırılmesinde kullanılan jelleştirici bileşen aşağıdakilerden hangisidir? A) Pepton B) Beyinekstraktı C) Agar D) Karbonhidratlar E) Sodyum klorür
Yorumlar
  • 0 Yorum