Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Ara Sınavı 3.Soru

3.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Ara Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Aşağıdakilerden hangisi L tipi koloni oluşturur? A) Pasteurella multucida B) Bacıllus anthracıs C) Mycoplasma mycoıdes D) Leptospırar'nlermgans E) Clostridium welchıı'
Yorumlar
  • 0 Yorum