Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Ara Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Ara Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Dış kaynaklı bir DNA parçacığının bir gen içine girmesi işlemine ne ad verilir? A) Delesyon B) İnsersıyon C) Şanh mutasyon D) Transpozon E) Rekombinasyon
Yorumlar
  • 0 Yorum