Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Ruminantlarda B lenfositlerinin değişimını ve olgunlaşmasını sağlayan primer lenfoid organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Dawak B) Bursa Fabrıcıus C) Kemik İliği D) Timus E) Hio—Sekal Peyer Plakları
Yorumlar
  • 0 Yorum