Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru

11.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 11.Soru
transkript: 11. CDS yüıey molekülü hangi bulunur? Makrofaj NK hücresı Sitolokswk T lenfosılı Nötrom Yardımcı T lenfositi hücrelerde
Yorumlar
  • 0 Yorum