Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Makroiaj aktivasyonu, hangi tip mikroorganizmalara karşı savunmada önemlidir? Hücredışı bakteriler UD) ) ) Hücredışıviruslar ) Hücreiçibakteriler ) ) UO Hucreıçı vıruslar Mukozadaki bakteriler m
Yorumlar
  • 0 Yorum