Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17. Aşağıdakilerden hangi yapılarından biri değildir? vi rusun antijenik A) Kapsomer B) Kapsrd C) Zarf D) Flagelia E) Hemaglütmin
Yorumlar
  • 0 Yorum