Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 18_Tüp aglulinasyon testinde negatif sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Tüpün dibinde daniela şeklınde bir çökeîti oluşur ve üs! kısmı berraktır Tüpün dibinde düğme şeklinde çökelti vardır ve üst kısmı bulanıklık Tüpün dibinde enzim-subslraı reaksiyonu sonucu renk değ<şikliği oluşur. Tüpün dibinde düğme şeklinde çökelti vardır ve floresan ışıma gözlenir. Tüpün tamamı buîanıktır ve çökelti oluşmaz
Yorumlar
  • 0 Yorum