Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: z_ Transkripsiyon işlemi sonucunda oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Polipeptıd B) mRNA C) DNA D) Amıno 351! E) [RNA
Yorumlar
  • 0 Yorum