Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5_ Aşağıdaki bakterilerden han makroskopik muayenesinde kanlı agar yüzeyinde dalgalar halinde yayılma gösterdiği görülür? A) Escherıchr'a coli B) Bacıllus anthracıs C) Proteus vulgarıs D) Pseudomonas aerugınosa E) Klebsiella pneumaniae
Yorumlar
  • 0 Yorum