Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 12.Soru

12.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 12.Soru
transkript: 12. ADCC mekanizması hangi hücre tarafından yürütülür? > ) Plazma hücresw ) NK hücresi ) Sıtotoksik T Ienfosıtı ) ) ÜOUJ Yardımcı T lenfositi B Wenfosm m
Yorumlar
  • 0 Yorum