Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Serolojik testlerde antıjen ve antikor moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği düzeye ne ad verilir? > Konjugal U: ) ) Equwalan Zon ) Antiserum ) ) UO Anti—immunglobuhn m Bivalan
Yorumlar
  • 0 Yorum