Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 4.Soru

4.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Bir bakteriyofajın DNA'sının konak bakteri DNA'sına girerek o bakteriyi eritmeden, onun kromozomuna yerleşmesi durumuna ne ad verili '? A) Lızojenı B) lnslabwlıte C) Tolerans D) Homoloji E) Kompetans
Yorumlar
  • 0 Yorum