Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2015 - 2016 Tek Ders Sınavı 5.Soru
transkript: 5_ Bakteriyel infeksiyonun patojenezinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Konak hücre ve dokulara mvaze olması B) Bakterimn uremesi C) Immun sistemin aktive olmasa D) Konak hücreye tutunması E) Baklerimn konakçıda hasar oluşturması
Yorumlar
  • 0 Yorum