Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 16.Soru

16.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Langerhans hücreleri aşağıdaki organlardan hangisinde bağışıklık olayında görev alır? A) G'oz B) Karacığer C) Derı D) Meme E) Böbrek
Yorumlar
  • 0 Yorum