Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 17.Soru

17.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 17.Soru
transkript: 11. Spesifik bağışıklığın henüz etkili olamadığı yenidoğanlarda, savunma işi daha çok hangi immun sistem elemanı tarafından yürütülür? A) Sitokın B) Lenfosıt C) N'olrofwl D) Makrofaj E) Anlıkor
Yorumlar
  • 0 Yorum