Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 19.Soru

19.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Serolojik testlerde antijen ve antikor moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği düzeye ne ad verilir? A) Konjugat B) Anli-immunglobulın C) Antiserum D) Equıvalan zon E) Bivalan
Yorumlar
  • 0 Yorum