Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 5.Soru
transkript: 5. RNA molekülünde DNA'daki timin yerine aşağıdaki nükleotidlerden hangisi bulunur? > ) Sitozwn ) Uras“ ) Adenm ) ) ÜOUJ Ksantin Guanin m
Yorumlar
  • 0 Yorum