Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 6.Soru

6.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 6.Soru
transkript: 6. Aşağıdakilerden hangisi Jerm tüpünün köken aldığı mantar elementidir? A) Makrokonidwum B) Hifa C) karokonidium D) Basrdium E) Spor
Yorumlar
  • 0 Yorum