Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 9.Soru

9.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Yapay pasif bağışıklık nasıl kazanıiır? A) Antiserum uygulaması ile B) Aşı uygulaması ile C) Geçırılen ınfeksıyon ıle D) lnfeksiyonda ateş yükseîmesi ile E) Anneden yavruya geçerek
Yorumlar
  • 0 Yorum