Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: 1. RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) DNA'nın yapıslyla aynıdlrv B) Timin yerine urasıl bazı bulunur. C) Bakterilerdeki tek genetik materyal RNA'dır. D) Çıft zincirlidirv ) m Yapısındaki şeker deoksıribozdur.
Yorumlar
  • 0 Yorum