Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 10.Soru

10.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Bakteriyel infeksiyonun patojenezinde adezyondan sonraki aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) lnvazyon B) Buîaşma C) Bağışıklık D) Toksikasyon E) Fagositoz
Yorumlar
  • 0 Yorum