Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru

18.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hangisi oloklavlanarak hazırlanan besiyerlerinden biri değildir? A) MacConkey Agar B) Eosine Methylene Blue (EMB) Agar C) Brilliant Green Agar D) Trip>e Sugar Iron (TSW) Agar E) Nutrienl Agar
Yorumlar
  • 0 Yorum