Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 2016 - 2017 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Akriflavin boyasının mikroorganizmalar üzerine etki şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Enzım akîithesim bozarak B) Stoplazmık membranı etkıleyerek C) Bakteri hücre duvarının sentezini bozarak D) Nükleik asitleri etkiîeyerek E) Proteinleri denatüre ederek
Yorumlar
  • 0 Yorum